Có những việc hết sức đơn giản, nhưng khi chưa xem người khác làm thực tế thì mình lại không đủ tự tin… cách làm vỏ lạp xưởng, xúc xích này là điển hình nè, bạn thì sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *