Đền Phố Cát được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ XVI là một trong những trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh tiêu biểu của người dân xứ Thanh, ngôi đền tuy không lớn, nhưng nổi tiếng linh thiêng, tương truyền đây là nơi công chúa Liễu Hạnh giáng trần lần thứ ba để cứu nhân độ thế, được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Mẫu và trở thành một trong tứ bất tử của văn hóa Việt Nam.

Đầu năm mới, người Việt thường có văn hóa đi đền, đi chùa cầu may cho gia đình, xã hội theo phong tục “lên rừng, xuống biển”, và đền Phố Cát là một địa chỉ linh thiêng trong hành trình đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *