Tại huyệt đạo Am Tiên, có thể cảm nhận được sự chuyển động của vũ trụ và có những câu chuyện huyền bí đã xảy ra mà cho đến giờ vẫn chưa thể lý giải. Đứng trên huyệt đạo có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đất trời. Khi thả lỏng cơ thể, tập trung mọi suy nghĩ lên đôi mắt, ít nhiều sẽ cảm nhận được luồng ánh sáng thoáng qua….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *