Người Việt quan niệm rằng, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo quân cưỡi cá chép lên chầu trời, báo cáo Ngọc Hoàng sau một năm trông coi, cai quản dưới hạ giới. Tuy nhiên, để gập được Ngọc Hoàng, khó khăn đầu tiên của các táo là phải đối đầu… giới thuyền chài. Tin được không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *