Những hình ảnh mộc mạc, chân quê nhà Ông bà cố ngoại, khiến ai đi xa cũng muốn quay về. “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *